Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconmalleni-art:
Malleni-Art Featured By Owner Dec 27, 2014  Hobbyist Photographer
What a wonderful gallery :heart:
Reply
:iconjoannarzeznikowska:
JoannaRzeznikowska Featured By Owner Dec 28, 2014  Hobbyist Photographer
thank you :)
Reply
:iconsimplysuzu:
simplysuzu Featured By Owner Aug 20, 2014  Hobbyist Photographer
I love your gallery!! :heart: :love:
Reply
:icontaslar:
Taslar Featured By Owner Mar 12, 2014
I have come to find some of the photos inspiring for some doodling I recently started to do. Thank you for sharing.
Reply
:icongeraldinejane:
Geraldinejane Featured By Owner Feb 3, 2014
Lovely collection.:)
Reply
:iconfirepaved:
firepaved Featured By Owner Jan 29, 2014  Hobbyist General Artist
Przecudna galeria, taka pełna subtelności.
Reply
:iconquiescentt:
quiescentt Featured By Owner Jan 2, 2014  Student Photographer
Such a beautiful gallery! Every one of these pieces are a pleasure to look at.
Reply
:iconmelilraen:
Melilraen Featured By Owner Sep 26, 2013  Hobbyist General Artist
Your gallery is absolutely beautiful.
Reply
:icondelmariano:
delmariano Featured By Owner Feb 20, 2013  Hobbyist Photographer
Twoja galeria robi wrażenie... Tak pod względem ilości jak również jakości zdjęć. Gratuluję pasji.
Reply
:iconvampiretharik:
VampireTharik Featured By Owner Feb 4, 2013
Naprawdę masz tu dużo pięknych zdjęć, wszystkie które udało mi się obejrzeć są świetnie wykonane i masz dar jakis że udaje Ci się uchwycić moment...
Reply
Add a Comment: